Om Danmarks Forsorgsmuseum

Hvem er vi? Hvad arbejder vi med og hvorfor?

Hvordan vi arbejder og hvorfor?

Danmarks Forsorgsmuseums mission er at bevare kulturarven og skabe socialhistorie om, med og for tidligere anbragte eller socialt udsatte og sårbare borgere.

Gennem en museumsaktivistisk tilgang forbinder Danmarks Forsorgsmuseum fortidens erfaringer med nutidens.

Forskning

Danmarks Forsorgsmuseum specialiserer sig i forskning inden for sit kerneområde: 

Velfærdsstatens sociale tiltag over for sårbare og anbragte borgere gennem historien samt den oplevede velfærdsstatshistorie.

Foredrag

Danmarks Forsorgsmuseums engagerede museumsinspektører tilbyder forskellige foredrag. 

Booking skal ske min. 14 dage i forvejen. 

 

Green Attraction

Danmarks Forsorgsmuseum og Svendborg Museum er certificeret som Green Attraction i april 2023 – som den første attraktion på Fyn.

Vi tænker genbrug og bæredygtighed ind, når vi bygger nye udstillinger eller renoverer de fredede bygninger. Museumshaven dyrkes uden brug af kunstig vanding og gødning.

Organisation

Danmarks Forsorgsmuseum er fra 1. januar 2024 en del af Museum Sydfyn sammen med Svendborg Museum og Museum Ærø.