Hvordan vi arbejder og hvorfor?

Fortid forbindes med nutid gennem dialog

Vores mission

Danmarks Forsorgsmuseums mission er at bevare kulturarven og skabe socialhistorie om, med og for tidligere anbragte eller socialt udsatte og sårbare borgere.

Vi arbejder i strategiske partnerskaber, udfører tværfaglig forskning og gennemfører opsøgende formidlingsaktiviteter for at samarbejde med dem, hvis historier sjældent bliver fortalt. 

Gennem en museumsaktivistisk tilgang forbinder vi fortidens erfaringer med nutidens.

 

Rum for dialog

På Danmarks Forsorgsmuseum tror vi på, at vi kan modvirke fordomme og stigmatisering ved at skabe indsigt i livet på kanten af samfundet. Vi mener, det er vigtigt at skabe et forum, hvor tidligere anbragte eller socialt udsatte borgere kan bidrage til dansk forsorgshistorie og samtidig styrke deres medborgerskab og personlige handlekraft.

Vi mener også, at ved at debattere socialhistorie, velfærd og socialpolitik på et historisk forankret grundlag, kan vi skabe indsigt, engagere vores besøgende og styrke deres demokratiske stillingtagen.

Vi arbejder dedikeret for at agere socialt ansvarligt i vores forskning, undervisning og formidling, og vi ser tværfaglighed og personlig mangfoldighed som en styrke.

Vi tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring.