Igangværende forskningsprojekter

“Retten til egen historie”

Retten til egen historie

Danmarks Forsorgsmuseum støtter nuværende og tidligere anbragte i adgangen til deres egne sagsakter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Rigsarkivet og TABUKA.

Vi har en ambition om at hjælpe disse grupper med at finde deres børnesagsakter, og om at hjælpe dem med at læse og bearbejde indholdet.

Projektet inspirerer desuden til nye måder at arbejde med skriftlighed og inddragelse på i nutidens børne- og ungesager. De Anbragtes Vilkår bidrager til at kvalificere og videreformidle projektet undervejs.

Projektet løber i perioden 2022-2026, og er realiseret med økonomisk støtte fra Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

Projektet løber frem til 31. maj 2026.