Om fattiggården

Fattiggården var i drift fra 1872 til 1974

Fattiggård i 102 år

Fattiggården i Svendborg blev opført i 1872 under navnet ‘Svendborg Kiøbstads Fattig- og Arbejdsanstalt’.

Det var en moderne institution på sin tid, designet til dem, der ikke kunne klare sig selv, eller som blev anset for at have behov for genopdragelse.

I år er det 50 år siden Fattiggården lukkede. Frem til 15. december 2024 kan du se jubilæumsudstillingen “Fattiggårdens ansigter”, når du besøger Danmarks Forsorgsmuseum.

Værdigt eller uværdigt trængende

Ved ankomsten til Fattiggården blev man ‘indlagt’ og frataget sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgemål over ens børn samt retten til ægteskab.

Fattiginspektøren afhørte de nyankomne og afgjorde, om de var ‘værdigt eller uværdigt trængende’.

De ‘værdige’ blev placeret i Forsørgelsesanstalten, hvor de kunne nyde træsenge og dyner. De ‘uværdige’ blev sendt til Arbejdsanstalten, hvor jernsenge og tæpper var standard. Arbejdstvang var gældende for alle indlagte.

Frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor beboerne mistede deres frihed. Fra 1961 til 1974 blev det omdannet til et forsorgshjem, hvor opholdet bag murene i princippet var frivilligt.

Alma

Indlagt på Fattiggården fra 1929 til 1974.

Alma havde tidligere arbejdet som husassistent for lokale familier, inden hun kom til Fattiggården, hvor hun vaskede trapper.

Efter stedets lukning flyttede Alma på plejehjem.

Christian Larsen

Fra 1935 til 1974 fungerede Larsen som forvalter.

Han iværksatte forbedringer af de fysiske faciliteter på Fattiggården, samtidig med at han stræbte efter at holde driftsudgifterne nede.

I sin fritid trænede han politihunde, og i en periode var han medlem af Svendborg Byråd for Socialdemokratiet.

Fattiggården som museum

I 1974 blev bygningerne, der ellers var truet af nedrivning af kommunen, overtaget af Svendborg Museum. Siden da har museet dedikeret sig til at bevare og sikre Fattiggården, samt de genstande og skæbnehistorier, der er knyttet til stedet.

Fra slutningen af 1990’erne har Danmarks Forsorgsmuseum forsket i og formidlet den nationale forsorgshistorie.

I 2009 blev Fattiggårdens bygninger gjort mere handicapvenlige.

Der fortsættes med at arbejde målrettet på at styrke museets samarbejde med de mennesker, hvis historie er inden for museets ansvarsområde. 

Sofus

Sofus blev indlagt 48 gange på Fattiggården i perioden fra 1908 til 1928.

Han levede sit liv som hjemløs og blev tit fundet ’stærkt beruset’ af politiet. Sofus’ helbred var svækket.

Han fik træben og døde af tuberkulose efter at have været sengeliggende på Fattiggården i to år.

Petra 

Petra blev indlagt på Fattiggården fem gange i perioden fra 1899 til 1907.

Hun levede af at være tjenestepige eller havde forskelligt tilfældigt arbejde bl.a. på Svendborgs værtshuse.

Petra fik fem børn med fem forskellige mænd. Med undtagelse af den yngste søn blev alle børnene anbragt i pleje.

Rundvisning for grupper

Få en helt særlig oplevelse med en af vores dygtige formidlere. Book en rundvisning til din forening, til familieudflugten, firmaturen eller som en del af busrejsen.

Alle kan booke en rundvisning. Booking skal ske min. 14 dage før jeres besøg.

Bookingtelefonen er lukket den 5.-28. juli.

Du er velkommen til at sende en forespørgsel til bookingdfm@museumsydfyn.dk med dato, tidspunkt og antal.

Vi svarer hurtigst muligt, når vi er på museet igen i uge 31.