Erfaret magt 

Film og undervisningsmateriale til brug på dit uddannelsessted

Beboernes perspektiv

Magtanvendelse på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har de senere år været et omdebatteret emne.

Hvordan magtanvendelse opleves af de mennesker, som udsættes for den, har dog stort set været et fraværende perspektiv både i den politiske debat og i forskningslitteraturen.

Med bogen ”Erfaret magt” (2020) af antropolog Stine Grønbæk Jensen og historiker Jesper Vaczy Kragh er der blevet kastet nyt lys på problemstillingen fra beboernes perspektiv. Bogen sætter magtanvendelserne i et historisk perspektiv og undersøger de nutidige konsekvenser af fastholdelser for mennesker med udviklingshæmning og autisme.

Bogen ”Erfaret Magt” kan købes i Museumsbutikken. 

 

Gratis materiale til undervisningen

Gennem en række interviews fortæller beboere på forskellige botilbud om deres meget svære og følelsesladede erfaringer med selv at blive holdt fast. Det har de gjort, fordi de ønsker at være med til at skabe større viden og forståelse hos andre omkring det komplekse emne.

Med dette som afsæt er Danmarks Forsorgsmuseum og ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund gået sammen om at udvikle dette undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er gratis og til brug i undervisningen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Det er specifikt målrettet Pædagoguddannelsen, Social- og Sundhedsuddannelserne og Socialrådgiveruddannelsen.

Fem film og aktiviteter

Materialet giver:

 • et historisk perspektiv på magtanvendelser
 • en indsigt i beboernes erfaringer, følelser og perspektiver i forhold til magtanvendelser
 • en mulighed for at reflektere over samspillet mellem lovgivning og praksis og forholde sig til etiske dilemmaer i pædagogisk og socialt arbejde i spændingsfeltet mellem omsorg og magt
 • en mulighed for at få indsigt i og debattere emner som menneskesyn, institutionel magt, retssikkerhed og hvordan destruktive mønstre med frustrationer, konflikter, vold og fastholdelser kan opstå – og brydes

Undervisningsmaterialet består af fem aktiviteter:

 • Individuel forberedelse
 • Fælles gennemgang og introduktion til emnet
 • Fælles filmfremvisning
 • Gruppearbejde
 • Opsamling og diskussion i plenum

  Målgruppe: Socialrådgiver-, Pædagog-, Social- og Sundhedsuddannelserne

  Pris: Gratis

  Tak til

  Undervisningsmaterialet er skabt med støtte fra Inge og Skjold Burnes Fond.

  Tak til Lev, Pædagogisk Udviklingsfond (FOA), Socialpædagogerne, Dansk Forsorgshistorisk Museum, Autisme Center Vestsjælland, Karina Estrup Eriksen og Thomas Gruber.