Mindesten på Danmarks Forsorgsmuseum

Alle er velkomne til at besøge mindestenen

Mandag den 20. november 2023 afslørede Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil en mindesten på Danmarks Forsorgsmuseum. Det er en sten til minde om de børn, unge og voksne, der blev udsat for svigt og overgreb under deres anbringelser i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980.

Mindestenen skal være den fysiske manifestation af den officielle undskyldning, regeringen gav den 11. september 2023 til de mange tidligere anbragte i særforsorgen, som har været udsat for overgreb og mangelfuld omsorg.

”Mindestenen her er vigtig. For der er en masse mennesker, der kommer efter os, som ikke nødvendigvis kan huske, at der er blevet givet en undskyldning fra statens side. Det er et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien, og derfor er det også vigtigt, at vi fysisk markerer det på en måde, så fremtidens generationer også får en erindring om det, der er foregået”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er ministeren, der har taget initiativ til mindestenen og bestemt, at den skulle stå netop på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Det betyder rigtige meget for Sarah Smed, leder af museet og en del af arbejdsgruppen, som har stået for den historiske udredning af det, det foregik i åndssvageforsorgen i den lange periode.

“Jeg er ekstremt stolt. For det er en kæmpe bekræftelse af den rolle, som Forsorgsmuseet virkelig indtager nu her som det sted i Danmark, hvor man kan mindes de mørke kapitler i velfærdsstaten. Det er den rolle, der manifesterer sig med den mindesten, vi er blevet tildelt. En undskyldning er nærmest et sprogligt monument. Men det er en lille smule svært at få hold om. Det er noget flygtigt. En sten gør, at det bliver håndgribeligt. Der er et sted. Det er lige præcis her, og det er der for, at vi ikke skal glemme. Det er simpelthen så symbolsk og smukt, og det er meningsfuldt at gøre det, især på et museum”, siger Sarah Smed.

Alle er velkomne til at besøge mindestenen på Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13 i Svendborg. Mindestenen står i Fattiggårdens fredede haveanlæg og kan også besøges udenfor museets åbningstid.

På billedet ses Sarah, leder af Danmarks Forsorgsmuseum, Regine, Hans Oluf, Ove, Torben, Karoline og Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Boligminister. Foto: Anders Mielcke Grønbæk

Yderligere information

Kontakt leder Sarah Smed

Telefon 62 21 02 61
ss.forsorg@museumsydfyn.dk